Home
Voor wie
Energetisch
Meervoudige merkaba Technieken
Heilige geometrie
Kristallen klankschalen
Groepen
Massage
Tarieven
Ervaringen
Over mij
Contact

Privacyverklaring

Hoe is u privacy gewaarborgd?

De persoonsgegevens en uw behandelgegevens worden zorgvuldig opgeslagen. Op deze administratie is de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet regelt o.a. hoe de gegevens bewaard moeten worden, waarvoor ze gebruikt mogen worden en wie er inzage in mag hebben. Deze gegevens zijn beveiligd opgeslagen en niet toegankelijk voor anderen.